Categorie: het Kontakt / Goudse Post

Gouda op de foto: help mee op de kaart te zetten

Gouda heeft een rijke historie en dat is te zien aan de vele foto’s die er door de jaren heen zijn gemaakt. De Gouda Tijdmachine, een project dat de stad digitaal tot leven brengt, is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het op de kaart zetten van foto’s. De Gouda Tijdmachine is een…
Lees verder …


11 juni 2024 0

De bestrijding van pokken

Hoe een levensgevaarlijke ziekte in Gouda tussen 1800 en 1850 werd bestreden Eeuwenlang werd de wereldbevolking en vooral kinderen geteisterd door pokken. Het zeer besmettelijke variolavirus zorgde voor hoge koorts en pijnlijke blaasjes die zich ontwikkelden tot grote zweren of pokken. Ongeveer drie op de 10 getroffenen stierven. Zij die het overleefden hielden er een…
Lees verder …


5 april 2024 0

Pijpenmakers in Gouda

Op de vaste bezoekersbijeenkomst van het streekarchief stond 12 oktober 2023 de pijpennijverheid in onder andere Gouda centraal. Onderzoeker en lid van de PKN, Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, Bert van der Lingen is momenteel bezig met een omvangrijk onderzoek naar Frans Verzijl, pijpenmaker en pijpenhandelaar in Gouda. Voor zijn onderzoek heeft hij diverse bronnen…
Lees verder …


7 januari 2024 0

Het hoofdgeldregister van 1622, de eerste volkstelling van Gouda

Landelijke volkstellingen werden regelmatig gehouden in de 19e eeuw en gaven de overheid informatie over hoeveel belasting er geheven kon worden. De eerste volkstelling van 1795 in de Bataafse Tijd was bedoeld om te weten hoeveel personen er woonden in de nieuwe kiesdistricten voor de algemene verkiezing van de Nationale Vergadering, het eerste landelijke parlement.…
Lees verder …


7 januari 2024 0

De Goudse adresboeken

In het Streekarchief worden de adresboeken uit de perioden 1844-1950 bewaard. Ze zijn in origineel op papier te raadplegen maar sinds kort ook digitaal doorzoekbaar via de website https://kranten.samh.nl/. De boeken uit de jaren 1844 tot en met 1866 worden nog Jaarboekje van Gouda of Goudsche almanak genoemd. Hierin staan nog niet alle bewoners van…
Lees verder …


27 september 2023 0

Ode aan Matthijs

De Gouda Tijdmachine is vol op stoom en veel vrijwilligers zijn druk met het invoeren van data maar ook met het doen van onderzoek. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar de huizen die in de binnenstad stonden. Als u zelf aan de slag gaat om de geschiedenis van uw huis te onderzoeken dan ontkomt…
Lees verder …


1 september 2023 1

Gouda’s Cholera-epidemie in de 19e eeuw

Het is bijna niet voor te stellen, bij cholera denken de meeste mensen mogelijk aan natuurrampen in arme landen, maar in ongeveer de hele 19e eeuw kwam cholera voor in Gouda. In de jaren 1832, 1833, 1848 en 1866 was er zelfs sprake van een epidemie. Cholera wordt veroorzaakt door een bacterie die zich verspreidt via…
Lees verder …


16 juni 2023 0

De Gouda Tijdmachine brengt de geschiedenis tot leven: ‘we willen allerlei mooie dingen maken’

Hoe zag de stad er vroeger uit? Wie waren de bewoners? Een groep Gouwenaars duikt al vijf jaar lang de archieven in om die vragen te beantwoorden. Bij het project Gouda Tijdmachine worden data uit het verleden omgetoverd tot aanspreekbare informatie die het verhaal van Gouda vertelt. ‘Met de gegevens die we uit archieven halen,…
Lees verder …


16 juni 2023 0