Afbeeldingen site Vele Panden

Het project Gouda Tijdmachine wil de ontwikkeling van de stad volledig reconstrueren. Informatie over gebouwen, wegen, water, bedrijven en bewoning worden hiervoor zo veel mogelijk in kaart gebracht. Deze pagina bevat de projecten van de Gouda Tijdmachine waar we uw hulp goed bij kunnen gebruiken! Deze zogenaamde crowdsourcingsprojecten maken het mogelijk dat vrijwilligers online helpen met het uitvoeren van bepaalde taken die kennis vereisen en informatie opleveren. De naam 'Vele Panden' is een knipoog naar het landelijke crowdsourcingsplatform 'Vele Handen'.

Afbeeldingen geo-positioneren

Foto's uit de beeldbank van SAMH en RCE op de kaart zetten, door positie fotograaf en blikveld vast te leggen.

Aan de slag

Adressen noteren

De bevolkingsregisters zijn gescand en geïndexeerd, maar de straat en huisnummers niet. Daar gaan we verandering in brengen.

Aan de slag


Aanmelden