De Gouda Tijdmachine - een initiatief van historische vereniging Die Goude en Streekarchief Midden-Holland - wil de ontwikkeling van de stad volledig reconstrueren. Historische informatie over gebouwen, wegen, water, bedrijven en bewoning worden hiervoor zo veel mogelijk in kaart gebracht. Deze pagina bevat de projecten van de Gouda Tijdmachine waar we uw hulp goed bij kunnen gebruiken! Deze zogenaamde crowdsourcingsprojecten maken het mogelijk dat u online, wanneer het u uitkomt, kunt meehelpen met het uitvoeren van bepaalde taken die kennis vereisen van Gouda of oud-schrift en informatie opleveren die voor een ieder beschikbaar wordt gemaakt. Er helpen al 43 personen mee, helpt u ook mee?

Afbeeldingen geo-positioneren

Foto's van Gouda uit de beeldbank van SAMH en RCE op de kaart zetten, door positie fotograaf en blikveld vast te leggen.

Aan de slag

Adressen noteren

De Goudse bevolkingsregisters zijn gescand en geïndexeerd, maar de straat en huisnummers niet. Daar gaan we verandering in brengen.

Aan de slag

Kaarten georefereren

Georefereren houdt in dat je virtueel een historische Goudse kaart op de juiste locatie over een moderne kaart plaatst.

Aan de slag


Aanmelden