Er zijn vele jaargangen van de Goudse adresboeken gedigitaliseerd. In dit Vele Panden project zetten we de door de computer herkende teksten om in data voor de Gouda Tijdmachine.Uitleg Aan de slag Controleren

Stand van zaken op dit moment: van de in totaal 10.573 adresboekregels zijn er 5.396 door 2 vrijwilligers ingevoerd, 6.404 adresboekregels zijn door 1 vrijwilliger ingevoerd. Nog 4.169 adresboekregels moeten worden ingevoerd. Van alle adresboekregels die al door 2 vrijwilligers zijn ingevoerd, komen er 3.100 overeen (of zijn gecontroleerd) en 2.296 moeten nog gecontroleerd worden.

29%

 
Aanmelden