Data » Datasets

Onderstaande datasets, die ook bij het NDE Datasetregister zijn aangemeld,  zijn beschikbaar om te downloaden en te hergebruiken onder een Creative Commons 0 licentie. Maak je er gebruik van, we horen het graag! Op de pagina Gouda Tijdmachine data gebruik vind je meer technische informatie over het gebruik.

 • downloadMatthijs - bijlagen op de eigendomsoverdrachten
  De eerste door vrijwilligers van de Gouda Tijdmachine ingevoerde bron uit het repertorium van Matthijs en gecontroleerd in de vier ingeboden delen van de Goudse Bijlagen op de eigendomsoverdrachten.
 • downloadExport NT 1756 (Verponding 1772)
  export 20191030_export_NT1756_verponding_1772.xls door CB aan EK
 • downloadGegepositioneerde Goudse Beelden
  Via Vele Panden (https://www.goudatijdmachine.nl/velepanden/afbeeldingen-geo-positioneren/) hebben vrijwilligers foto's uit de beeldbank van samh.nl gegeopositioneerd. Betreft alleen die foto's de als publiek domein zijn gemarkeerd.
 • downloadGoudse straten als LOD
  Informatie over de Goudse straten in linked data formaat. Deze bevat ook links naar de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Wikidata en bevat geometrische informatie (wgs84).
 • downloadGouda Tijdmachine IIIF manifesten
  Lijst met URI's van beschikbare IIIF manifesten van afbeeldingen (foto's, kaarten, ...) via Pictor.
 • downloadGouda Tijdmachine Web Map Service
  De volgende layers zijn beschikbaar via het WMS endpoint: - Goudse minuutplannen (1832) raster - Goudse minuutplannen compleet (1832) - Goudse bruggen (GTM) - Goudse buurten (BAG) - Goudse foto's (GTM) - Goudse gebouwen (GTM) - Goudse gevelstenen (Gevelstenen.net) - Goudse kadastrale secties (PerceelLoep) - Goudse molens (MolenDatabase) - Goudse historische naamborden (GTM) - Goudse panden (GTM) - Goudse percelen 1832 (GTM) - Goudse percelen (GTM) - Goudse sluizen (GTM) - Goudse straten (GTM) - Goudse verpondingen (GTM) - Goudse waterlopen (GTM) - Goudse wijken 1811 (GTM) - Goudse wijken 1875 (GTM) - Goudse wijken (BAG) - Goudse wijken (CBS)
 • downloadVerpondingsregister Gouda
  Index op de leggers van de generale contributie in de verponding of 50e penning over de huizen, tuinen, erven en andere onroerende goederen in Gouda. Buitenkwartieren (0001.1885) en 1e t/m 4e kwarlier en buitenkwartieren (0001.1886).
 • downloadBreedte panden Gouda 1617
  Index op Quoyer van de langte ende breete van de straten voor de huysen
 • downloadVolkstellingregister Gouda 1840
  Een index op het volkstellingregister van Gouda uit 1830, door Ed van Rossum.
 • downloadReconstructie Burgerlijke Stand Gouda
  Via burgerLinker vervaardigde dataset op basis van akten van de Burgerlijke Stand van Gouda.
 • downloadGeometrie Straten Gouda
  Geometrische informatie (geojson, wgs84) van de Goudse straten.
 • downloadWijkindeling Gouda (CBS)
  De wijkindeling van Gouda, in RD (EPSG:28992), zoals ook gehanteerd door het CBS.
 • downloadGouda Tijdmachine Linked Open Data 💡
  Volkstellinggegevens Gouda gekoppeld aan straten, wijken, plaatsen en aktes op samh.nl. Kadastrale perceel (geo) informatie Gouda.
 • downloadVolkstellingregister Gouda 1830
  Een index op het volkstellingregister van Gouda uit 1830, door Ed van Rossum.
 • downloadCombinatie verponding- en hofstedegeldnummers Gouda
  Combinatie van alle Verpondingnummers met de bijbehorende plaatselijke aanduidingen en de Hofstedegeldnummers. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • downloadWijkindeling Gouda 1811
  Binnenstad van Gouda ingedeeld in wijkletters ingevoerd vanaf 1850. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • downloadPanden Gouda 1830
  De panden zoals die door het kadaster op de kadastrale kaart van 1832 zijn ingetekend. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • downloadPercelen (OAT) Gouda 1832
  De kadastrale percelen met hun nummer zoals besloten in 1832. Administratieve gegevens afkomstig uit de Oorsponkelijke Aanwijzende Tafels van Gouda. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • downloadWijkindeling Gouda 1875
  Binnenstad van Gouda ingedeeld in wijkletters ingevoerd vanaf 1811 gebruikt tot 1850. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • downloadStraatnamen Gouda 1830
  Bestand met straatnamen die in 1830 op de kadastrale kaart zijn genoteerd. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
Blader door alle datasets

Data catalogus

De data catalogus is ook bereikbaar via de URL https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog

Via content-negotiation kan de data catalogus ook in andere machine-leesbare representaties gedownload worden waarbij de data voldoet aan NDE's Requirements for datasets:

curl -H "Accept: text/turtle" https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog
curl -H "Accept: application/n-triples" https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog
curl -H "Accept: application/ld+json" https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog
curl -H "Accept: application/rdf+xml" https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog

Wanneer content-negotiation niet beschikbaar is aan de client-zijde, dan kunnen ook directe adressen voor de Turtle, N-triples, JSON-LD en RDF/XML bestanden gebruikt worden.