Turfmarkt

Straat

Naam

nl Turfmarkt

Alternatieve naam

nl De Turffmarct

Genoemd naar

nl de turfmarkt, die hier tot het midden van de zestiende eeuw werd gehouden. Turf is gedroogd veen dat vroeger als brandstof werd gebruikt, zowel voor huishoudelijk als voor industrieel gebruik. Vooral het veen ten westen van Gouda leverde hoogwaardige turf op. Gouda was Hollands grootste turfmarkt en overslaghaven, goed voor bijna de helft van de export naar de Zuidelijke Nederlanden. Honderden miljoenen tonnen turf zijn tussen de dertiende en de twintigste eeuw in Gouda verscheept. Toen aan het begin van de zestiende eeuw de Goudse bierbrouwerij en bierexport sterk afnamen, zijn de lokale schippers turf gaan vervoeren. Rond 1580 waren er ruim vijfhonderd Goudse turfschippers. Zij voeren vaak op vaste trajecten naar Zeeland, Brabant en Vlaanderen en vervoerden naast turf ook wel passagiers. De turfhandel vond aanvankelijk plaats langs de eerste stadswallen. Na de stadsuitbreiding van 1350 groeide de turfopslag uit van de Turfmarkt naar de Raam en de Nieuwehaven, om rond 1580 te verhuizen naar de Turfsingel en het gebied ten oosten van het kasteel. Langs de Turfmarkt kwamen toen bedrijven en woningen te staan.

Voortkomend uit

Vermeldingen

nl B&W besluit, nummer 529411 (22-04-2008)

Ligging

nl van de Kleiweg naar de Lage Gouwe (de noordkant van de straat) en van de Blauw-straat naar de Lage Gouwe (de zuidkant van de straat)

Geometrie

Onderwerp van

Collecties
Straten Gouda

Gelinkte objecten

Objecten with "Opgegaan in: Turfmarkt"
Titel Klasse
Hondscoop Straat
Honskoop Straat
Tevekoop Straat
Objecten with "Betreft locatie: Turfmarkt"
Titel Klasse
Scans Apparaat Matthijs, Turfmarkt (noordzijde = even nrs.) (NT 1804) ImageObject
Scans Apparaat Matthijs, Turfmarkt (Zuidzijde = oneven nrs., alias Tevekoop), Blauwstraat (NT 1803) ImageObject
Objecten with "Straat: Turfmarkt"
Titel Klasse
(straat) Place
Lengte/breedte huis aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Aelbert Leendersz aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Aeltgen Joosten aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Ancxt Jacobsz aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Arien Cornelisz aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Arien Dircks, de erfgenamen van aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Cornelis Gijsbertsz Cloot aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Cornelis Gijsbertsz, scheepsmaker aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Cornelis Heijndricksz Graeff aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Cornelis Pietrsz, weduwe van aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Gerrit Ariensz Cool aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Gerrit Ariensz Cool aan de De Turffmarct Index
Lengte/breedte huis Gerrit Jacobsz aan de De Turffmarct Index
Objecten with "Straat: Turfmarkt"
Titel Klasse
Calvijn Gebouw
Gereformeerde Gemeente Gebouw
Gereformeerde Gemeente in Nederland Gebouw
Gereformeerde Kerk Gebouw
Korpszaal Gebouw