Straten Gouda

Collectie

Objecten

Geavanceerd zoeken
 • 't Groene Eiland

  de ligging van de groenstrook als een groen 'eiland' in een 'zee' van bebouwing.
 • 't Oude Halletje

  de voormalige vleeshal, die tot 1526 tussen de Keizerstraat en de Raam stond (en daarna werd overgebracht naar het gewelf onder het stadhuis, de tegenwoordige Burgerhal).
 • 't Spinnewiel

  de Koninklijke Goudsche Machinale Garenspinnerij die hier van 1861 tot 1981 was gevestigd. Een spinnewiel is een mechaniek om van wol een draad te spinnen. Op een stok (de 'spinrok') wordt een bol wol gestoken die vervolgens door een spingat wordt geleid. Door een draaiende beweging wordt de wol gesponnen tot een draad en op een klos gewonden. Rond de 12e eeuw verschenen de eerste, handaangedreven spinnewielen; de spinnewielen met voetaandrijving dateren uit de 15e eeuw.
 • 't Verlaat

 • 't Weegje

  de voormalige gemeente Broek, Thuil en 't Weegje, die in 1870 werd opgeheven. Zie ook Broekweg. 't Weegje is een overblijfsel van de oude Moor(d)se Veenweg. Het huidige natuur- en recreatiegebied 't Weegje was ooit onderdeel van een omvangrijk moeras dat zich uitstrekte van Zevenhuizen tot Gouda. Het 63,5 ha. grote vogelrijke gebied, dat eigendom is van de Groenalliantie Midden-Holland (voorheen het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving), is vrij toegankelijk.
 • A.A.W. Versluispad

  Arie Adrianus Willem Versluis (1912 - 1983), initiatiefnemer en eerste voorzitter van de Stichting Verpleeghuis Bloemendaal. Versluis was van 1960 tot 1978 gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid in Gouda. In 1978 werd hij benoemd tot ereburger van Gouda.
 • A.B.C. Poortgen

 • Aakwerf

  aak, een vaartuig voor gebruik op de binnenwateren en de grote rivieren. De kenmerken van een aak zijn een platte bodem die voor en achter omhoog is gebogen en dan maar weinig smaller wordt en een hoekige overgang van de scheepsbodem naar de zijden en hoekige boegen. Een moderne uitvoering met eigen motor is de rijnaak. De elementaire vormen van de aak zijn nog terug te vinden in duwbakken en de dekschuiten van aannemers van waterwerken.
 • Aalberseplein

  prof. mr. Petrus Josephus Mattheus Aalberse (1871 - 1948), een Nederlandse rooms-katholieke staatsman. Aalberse, hoogleraar in de arbeidswetgeving aan de Technische Hogeschool in Delft, was van 1918 tot 1922 de eerste minister van Arbeid in Nederland. Van 1922 tot 1925 was hij minister van Arbeid, Nijverheid en Handel. Onder zijn bewind kwam in 1919 de Arbeidswet tot stand die de arbeidsduur van werknemers regelde. In 1920 werd hij de eerste voorzitter van de Hoge Raad van Arbeid, de voorloper van de Sociaal-Economische Raad (SER). Aalberse was van 1936 tot 1937 voorzitter van de Tweede Kamer en van 1937 tot 1947 lid van de Raad van State.
 • Aaltje Baksteeg

  Aertgen Back, die in het begin van de zestiende eeuw aan de Hoge Gouwe op de hoek van deze straat woonde. De naam Aaltje Bak is een verbastering van Aertgen Back (ook wel Aeltgen Back genoemd).
 • Aaltje Bakstraat

 • Aardappelkade

 • Aardewerkpad

  het voormalige gebruik van het terrein, waar tot in de tweede helft van de twintigste eeuw het handbeschilderde Goudse plateel of aardewerk vandaan kwam.
 • Aart Luteijnstraat

  de hoofdpersoon uit de in 1937 en 1938 verschenen romans 'Kapitein Aart Luteyn' en 'Aart Luteyn de andere' van de Nederlandse romanschrijver Herman de Man (1898 - 1946). De schrijver is geboren als Salomon Herman Hamburger. Hij groeide op in de Lopikerwaard en omgeving en heeft enige tijd in Gouda gewoond, waar hij redacteur was van het Dagblad van Gouda. De Man schreef over de boeren en de landlopers van zijn geboortestreek, en ook over de schipperswereld. 'Kapitein Aart Luteyn' speelt zich af in Oudewater; 'Aart Luteyn de andere' gaat over de Rijnvaart.
 • Abel Tasmanlaan

  Abel Jansz Tasman (1603 - 1659), een Nederlandse ontdekkingsreiziger. Tasman begon zijn zeemanscarrière in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie als scheepsmaat, later kreeg hij het commando over meerdere schepen. In 1642 - 1643 leidde hij een expeditie naar het legendarische Zuidland (Terra Australis), waarbij hij als eerste Europeaan om Australië zeilde en Tasmanië en Nieuw-Zeeland ontdekte. Na een tweede expeditie in 1644 kreeg hij in Batavia een functie binnen het hoogste gerechtshof van de VOC. In 1648 ondernam hij een mislukte poging om de Spaanse zilvervloot te onderscheppen. De laatste jaren van zijn zeemansleven bracht Tasman door met het vervoer van vee rond Java.
 • Acaciaplein

  acaciahout, dat vanwege de fijne nerf, de warme oranjebruine kleur en de duurzaamheid in trek is voor onder meer meubelen en trappen. Acaciahout is bovendien zonder te impregneren buiten bruikbaar en is daardoor een alternatief voor tropisch hout. Acacia (wetenschappelijke naam: Robinia pseudoacacia) is een uit Noord-Amerika afkomstige, in Nederland veel aangeplante en vaak verwilderde, sierheester of boom uit de vlinderbloemenfamilie.
 • Achter de Boomgaard

  de ligging van het terrein achter 'De Boomgaard', een voormalig tehuis voor studerende en werkende meisjes aan de Statensingel. De grond waarop dit tehuis stond, was vroeger een boomgaard.
 • Achter de Kerk

  de ligging van de straat om ('achter') de Sint-Janskerk.
 • Achter de Schouwburg

  de ligging van de straat naast de Goudse schouwburg. Aanvankelijk was de naam ook gegeven aan het parkeerterrein achter de schouwburg. Het parkeerterrein rond de schouwburg had daardoor twee benamingen: Achter de Schouwburg en Schouwburgplein. Dit was erg verwarrend voor de politie, in verband met het uitschrijven van bekeuringen voor parkeerovertredingen. Daarom is het parkeerdeel achter de schouwburg hernoemd in Schouwburgplein, net eender als het overige parkeerdeel.
 • Achter de Vismarkt

  de ligging van de straat achter het deel van de Gouwe, dat de Vismarkt werd genoemd.