OAT08046A008/A266/X53

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel regel

Titel

nl OAT08046A008/A266/X53
nl Adriana de Bruin

Voornamen (eigenaar)

Adriana

Tussenvoegsel (eigenaar)

de

Achternaam (eigenaar)

Bruin

Beroep (eigenaar)

hekelster

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel pagina

Kadastrale aanduiding

Perceelsoort

boomgaard

Plaatselijke aanduiding

X53

Artikel legger

160

Oppervlakte

0,036

OAT klasse

2

OAT inkomen (ongebouwd)

1,800

OAT inkomen (gebouwd)

0