OAT08046A008/A243/X42

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel regel

Titel

nl OAT08046A008/A243/X42
nl Barend Brouwer

Voornamen (eigenaar)

Barend

Achternaam (eigenaar)

Brouwer

Beroep (eigenaar)

timmerman

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel pagina

Kadastrale aanduiding

Perceelsoort

laan als boomgaard

Plaatselijke aanduiding

X42

disambiguatingDescription

en consorten

Artikel legger

158

Oppervlakte

0,0033

OAT klasse

1

OAT inkomen (ongebouwd)

0,265

OAT inkomen (gebouwd)

0