OAT08046A013/A415/X116

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel regel

Titel

nl OAT08046A013/A415/X116
nl Abraham van der Korre

Voornamen (eigenaar)

Abraham

Tussenvoegsel (eigenaar)

van der

Achternaam (eigenaar)

Korre

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel pagina

Kadastrale aanduiding

Perceelsoort

laan als tuin

Plaatselijke aanduiding

Artikel legger

604

Oppervlakte

0,0076

OAT klasse

1

OAT inkomen (ongebouwd)

0,825

OAT inkomen (gebouwd)

0