Gouda Tijdmachine

Organization

Naam

nl Gouda Tijdmachine
en Gouda Time Machine

Alternatieve naam of afkorting

nl GTM

Beschrijving

nl Een tijdmachine die de bebouwing van de historische binnenstad van Gouda onderzoekt, digitaal vastlegt en prachtig weergeeft. De Gouda Tijdmachine is een initatief van historische vereniging Die Goude en Streekarchief Midden-Holland.
en A time machine that examines, digitally records and beautifully reproduces the buildings in the historic city center of Gouda. The Gouda Time Machine is an initiative of the historical association Die Goude and the Regional Archives of Central Holland.

url

https://www.goudatijdmachine.nl/
Collecties
Organisaties

Gelinkte objecten

Objecten with "Maker: Gouda Tijdmachine"
Titel Klasse
downloadGegepositioneerde Goudse Beelden Dataset
downloadGouda Tijdmachine Web Map Service Dataset
downloadMatthijs - bijlagen op de eigendomsoverdrachten Dataset
downloadReconstructie Burgerlijke Stand Gouda Dataset
Objecten with "Uitgever: Gouda Tijdmachine"
Titel Klasse
downloadBreedte panden Gouda 1617 Dataset
downloadCombinatie perceelnummers met verpondingsregister Gouda Dataset
downloadCombinatie verponding- en hofstedegeldnummers Gouda Dataset
downloadGegepositioneerde Goudse Beelden Dataset
downloadGouda Tijdmachine Linked Open Data 💡 Dataset
downloadGouda Tijdmachine Web Map Service Dataset
downloadMatthijs - bijlagen op de eigendomsoverdrachten Dataset
downloadPanden Gouda 1830 Dataset
downloadPercelen (OAT) Gouda 1832 Dataset
downloadReconstructie Burgerlijke Stand Gouda Dataset
downloadStraatnamen Gouda 1830 Dataset
downloadVerpondingsregister Gouda Dataset
downloadVolkstellingregister Gouda 1830 Dataset
downloadVolkstellingregister Gouda 1840 Dataset
downloadWijkindeling Gouda (CBS) Dataset
downloadWijkindeling Gouda 1811 Dataset
downloadWijkindeling Gouda 1875 Dataset
Objecten with "Uitgever: Gouda Tijdmachine"
Titel Klasse
Datasets Gouda Tijdmachine DataCatalog
Objecten with "Uitgever: Gouda Tijdmachine"
Titel Klasse
downloadGeometrie Straten Gouda Dataset
downloadGouda Tijdmachine IIIF manifesten Dataset
downloadGoudse straten als LOD Dataset