Data » Wijkindeling 1811

Een tijdmachine die de bebouwing van de historische binnenstad van Gouda onderzoekt, digitaal vastlegt en prachtig weergeeft.

Binnenstad van Gouda ingedeeld in wijkletters ingevoerd vanaf 1811 gebruikt tot 1850.

Naar de dataset