Item mapping

De Gouda Tijdmachine gebruikt als collectiebeheersysteem Omeka S. In het collectiebeheersysteem leggen we onder andere informatie vast over referentiedata als straten, wijken, personen, molens, bruggen, personen, panden, percelen, enz. Veel van deze items hebben een geografisch component en kunnen op de kaart gezet worden, het zogenaamde Item mapping. Bij specifieke sets van items hebben we uw hulp nodig om de items op te kaart te zetten.

Let op: om deze 'klus te klaren' heeft u toegang nodig tot het collectiebeheersysteem, neem contact op om deze toegang aan te vragen (u kunt hiervoor niet uw Vele Panden inloggegevens gebruiken).

Uitleg

Item sets met te mappen items

Bruggen 115 items 94%
Gemalen 19 items 0%
Gebouwen 108 items 19%