In het bevolkingsregister staat op elk blad een adres, op sommige zelfs meerdere. Per bevolkingsregisterreeks is de invoer van ook wat anders.

De schrijfwijze van de straat op de scan hoeft niet helemaal overeen te komen met de straat in de uitklaplijst. Staat er bijvoorbeeld op de scan Naayerstraat (en deze komt niet voor in de uitklaplijst), dan kunt u gerust Naaierstraat of Naaijerstraat selecteren uit de uitklaplijst. Komt u vaker een andere schrijfwijze van een straatnaam tegen, stuur dan hierover een berichtje via de Contact pagina dan voegen we de alternatieve schrijfwijze toe aan het stratenregister van de Gouda Tijdmachine. Sommige straten als "Plantsoen", "Dijk" en "Sint Anthonij Klooster" kunt u het best voor nu even overslaan.

Bevolkingsregister 1850-1860

Bij deze reeks kan de wijkletter uit de archiefbeschrijving gehaald worden, die hoeft dus niet overgenomen te worden. Wel dient de straatnaam (bovenaan op het blad) en het huisnummer (No van het Huis) ingevuld te worden. Het straatveld toont na het intypen van de beginletters de mogelijke straten, kies de juiste.

Bevolkingsregister 1860-1880 / Bevolkingsregister 1880-1900

Ook bij deze reeksen zijn de wijkletters reeds ingevoerd en gaat het met name om de straatnaam en de huisnummers uit kolom 13 (Huizing). Wat je hier veel ziet is dat nummers zijn doorgehaald en er een nieuw nummer onder is geschreven. We willen alle nummers om zodoende ook een "concordantie" voor adreswijzigingen te krijgen.

Bevolkingsregister 1900-1922

Deze reeks is qua opzet anders dan de voorgaande: hier staan de alle adressen genoemd waar het gezin in de periode 1900-1922 heeft gewoond. Hier willen we alle adressen overnemen. De wijkletter wordt niet altijd genoemd.

Let op: nummers

Zoals gezegd zie je in met name de bevolkingsregister van 1860-1880 en 1880-1900 dat er stevig is hernummerd. Probeer zoveel mogelijk de chronologie aan te houden bij invullen. In onderstaand voorbeeld is dus het eerste nummer 261, het tweede 269 en het laatste nummer 253.

Soms wordt er na het huisnummer ook letter (a, b, c, enz.) opgenomen. Neem deze letter op bij het huisnummer (zonder spatie).

Let op: hernoemde straten

Soms werden niet alleen de nummers maar ook straten hernoemd. Klik in deze gevallen op de knop '+ straat' zodat ook de tweede straat (de uiteindelijke naam) ingevoerd kan worden.

TODO: nagaan wat we met de volgende gevallen moeten:

Let op: geen straat

Het komt ook voor dat er geen straat op het blad genoemd staat. Klik in deze gevallen op de knop 'Geen straat'.


Aan de slag met adressen noteren Aanmelden