Data » Combinatie perceelnummers met verpondingsregister

Combinatie van kadastrale perceelnummers uit 1832 met Verpondingsnummers uit het verpondingsregister 1875 en de plaatselijke aanduiding uit het verpondingsregister.

Naar de dataset