Data » Combinatie perceelnummers met verpondingsregister

Een tijdmachine die de bebouwing van de historische binnenstad van Gouda onderzoekt, digitaal vastlegt en prachtig weergeeft.

Combinatie van kadastrale perceelnummers uit 1832 met Verpondingsnummers uit het verpondingsregister 1875 en de plaatselijke aanduiding uit het verpondingsregister.

Naar de dataset