Data » Percelen

Een tijdmachine die de bebouwing van de historische binnenstad van Gouda onderzoekt, digitaal vastlegt en prachtig weergeeft.

De kadastrale percelen met hun nummer zoals besloten in 1832.

Naar de dataset