Data

Alle data (en media) worden beheerd in Omeka S, een collectiebeheersysteem. We hebben de data als volgt gegroepeerd:

  • Afbeeldingen
    Kaarten, plattegronden en stadsgezichten / Scans en foto's van archiefbronnen / Apparaat Matthijs / Telefoongidsen (1901-1950) / Scans Oorsponkelijke Aanwijzende Tafel / Gevelstenen / Maquette
  • Referentiedata
    Percelen / Straten / Wijken, buurten en secties / Panden / Verdedigingswerken / Verpondingen / Molens / Gebouwen / Kelders / Bruggen / Waterlopen / Sluizen / Gemalen / Personen / Organisaties / Plaatsen / Archieftoegangen / Boeken / Artikels
  • Indexen
    De 1000 van Gouda (Koen Goudriaan) / Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel regels / Volkstelling 1830 / Volkstelling 1840 / Breedte/lengte huizen 1617 / Burgemeesterschappen / Historische naamborden
  • Datasets