SAMH 0091 Archieven van de kloosters te Gouda, 1324-1635

Record Set

Naam

nl SAMH 0091 Archieven van de kloosters te Gouda, 1324-1635

Nummer toegang

0091

Naam toegang

nl Archieven van de kloosters te Gouda

Begindatum

1324

Einddatum

1635

Houder (heeft of heeft gehad)

Collecties
Archieftoegangen

Gelinkte objecten

Objectenmet "Gedocumenteerd in:SAMH 0091 Archieven van de kloosters te Gouda, 1324-1635"
Titel Klasse
Allaert Beiling, melding schout in 17 april 1422 Persoonsvermelding
Dirk vd Goude, melding schout in 13 december 1427 Persoonsvermelding
Gerrit van Rijnevelt, melding schout in 15 oktober 1432 Persoonsvermelding
Jacob Hermansz, melding schout in 12 december 1459 Persoonsvermelding
Joris Splintersz, melding schout in 26 december 1429 Persoonsvermelding
Pieter Scaert, melding schout in 22 april 1491 Persoonsvermelding
Objectenmet "Onderdeel van:SAMH 0091 Archieven van de kloosters te Gouda, 1324-1635"
Titel Klasse
SAMH 0091.1 Algemeen, Akte van schenking door Godevaert Jelysz van een huis met erf, gelegen in Rozendaal, aan de Cellebroeders, 1395; afschrift, ca. 1573 Record Set
SAMH 0091.10 Algemeen, Overeenkomst tussen meester Allaert Heymansz en de pater van het Collatiehuis over een uitbreiding van het klooster achter het koor. Met bijlage, 1485 Record Set
SAMH 0091.100 Rentebrieven, Rentebrief van 6 Karolusguldens per jaar uit 2 viertel land in de Willems, ten behoeve van Alijt Cornelis Aertzoon's weduwe, 1546; afschrift Record Set
SAMH 0091.101 Rentebrieven, Lijst van rentebrieven die aan het convent zullen worden overgedragen, (1558) Record Set
SAMH 0091.102 Diversen, Akte van volmacht voor zuster Lysbet Thonendr om namens het klooster een vordering van 15 Rijnse guldens te innen, 1500 Record Set
SAMH 0091.103 Diversen, Testament van Haesgen Jacob Zassendr en Lysbet Anthonisdr, zusters in het St.-Margaretaklooster, waarbij zij elkaar als erfgenamen aanwijzen, 1580 Record Set
SAMH 0091.105 Beheer van financiën en goederen, Cartularium van het klooster St. Marie, 1483, voortgezet in 1484, 1486 en bijgehouden tot 1488; met marginale aantekeningen uit 1497, 1517, 1535 en een zeer groot aantal uit 1569. Bevat: a) fol. 1 - 14vo: "Ewige nobels" t.w. afschriften van rentebrieven, waarin de de rente aangegeven wordt in "gouden Engelse nobelen", welke niet losbaar zijn; b) fol. 16 - 24vo: "Nobelen ter los" t.w. afschriften van rentebrieven als voren, doch welke losbaar zijn; c) fol. 25 - 55: "Ponden" t.w. afschriften van rentebrieven, waarin de rente aangegeven wordt in ponden, schilden of schellingen. Er is één los blad, dat waarschijnlijk als concept gediend heeft voor de beide akten, vermeld op fol. 54vo en tevens het begin bevat van een overigens niet bekende akte. Op fol. 55 bevindt zich een aantekening van - R(?) - Crabet uit het jaar 1666; d) fol. 57 - 60vo: "Tuynrenten" t.w. rentebrieven, op landerijen, gelegen buiten de Potterspoort. e) fol. 61 - 61vo: Opsomming van de aan het klooster toebehorende landrenten. f) fol. 62: opsomming van de landerijen, die het klooster zelf in gebruik heeft. g) fol. 65 - 68vo: Opsomming van de lijfrenten, die het klooster ontvangt, meest met vermelding van de namen van de zusters voor wie ze bestemd zijn. Record Set
SAMH 0091.106 Beheer van financiën en goederen, Akte, waarbij het klooster een aangrenzende tuin in pacht krijgt, 1532 Record Set
SAMH 0091.107 Beheer van financiën en goederen, Kwitantie voor Jan Claesz van Haarlem, voor betaalde rente op een huis, gelegen aan de Gouwe, 1538 Record Set
SAMH 0091.108 Beheer van financiën en goederen, Verklaring van de pater van het klooster betreffende de sinds het jaar 1534 aangewonnen en verloren rentebrieven, 1554; afschrift (?) Record Set
SAMH 0091.109 Beheer van financiën en goederen, Rentebrief van 6 Karolusguldens per jaar, uit 6,5 morgen land, ten behoeve van Hubert Meesz, 1555 Record Set
SAMH 0091.11 Algemeen, Losse aantekening omtrent de data (16 en 17 juni 1474) van wijding van koor en altaar in de kerk van de Collatiebroeders, z.d Record Set
SAMH 0091.110 Beheer van financiën en goederen, Register van huis- en tuinrenten, toebehorende aan het klooster, 1565; met aantekeningen betreffende inkomsten aan losrenten, eeuwigdurende renten en lijfrenten per maand, ca. 1570 Record Set
SAMH 0091.111 Het St.-Catharinaklooster (Zuster Idaconvent), Cartularium van het St.-Catharinaklooster, ca. 1480 Record Set
SAMH 0091.112 Het St.-Catharinaklooster (Zuster Idaconvent), Cartularium van het St.-Catharinaklooster, ca. 1533 Record Set
SAMH 0091.113 Het St.-Catharinaklooster (Zuster Idaconvent), Lijst van goederen en renten van het St.-Catharinaklooster, ca. 1564 Record Set
SAMH 0091.114 Het St.-Catharinaklooster (Zuster Idaconvent), Verklaring van Pieterken Jansdr, zuster in het St. Catharinaklooster, betreffende een akte van 1 oktober 1546 van 6 gulden per jaar, ten laste van het klooster van St. Margareta, 1622 Record Set
SAMH 0091.115 Verhouding tot de geestelijke overheid, Akte, waarbij Galterus de Mandra, pastoor van de St.-Janskerk, aan het klooster het recht verleent een eigen biechtvader te kiezen, 1454. Met bevestiging door de pastoors van de St.-Janskerk Petrus Enguechin, 1470, en Arthur van Bourbon, 1475. Met een afschrift Record Set
SAMH 0091.116 Verhouding tot de geestelijke overheid, Akte, waarbij Rudolf van Diepholt, bisschop van Utrecht, aan de zusters van het St.-Maria Magdalenaklooster de regel van St. Augustinus geeft, benevens allerlei voorrechten, 1455. Met bevestiging door Filips II, 1569 Record Set

Commentaar

No comment yet! Be the first to add one!

Ik stem ermee in dat mijn bijdragen beschikbaar wordt gemaakt onder een CC BY-SA licentie.