SAMH 0090 Archief van de Rooms-Katholieke parochie St. Jan de Doper (St.-Janskerk) te Gouda vóór de reformatie, 1315-1573

Record Set

Naam

nl SAMH 0090 Archief van de Rooms-Katholieke parochie St. Jan de Doper (St.-Janskerk) te Gouda vóór de reformatie, 1315-1573

Nummer toegang

0090

Naam toegang

nl Archief van de Rooms-Katholieke parochie St. Jan de Doper (St.-Janskerk) te Gouda vóór de reformatie

Begindatum

1315

Einddatum

1573

Houder (heeft of heeft gehad)

Collecties
Archieftoegangen

Gelinkte objecten

Objectenmet "Onderdeel van:SAMH 0090 Archief van de Rooms-Katholieke parochie St. Jan de Doper (St.-Janskerk) te Gouda vóór de reformatie, 1315-1573"
Titel Klasse
SAMH 0090.1 Kerckebouck" (later: "Rekenbouck"). Register van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters, 1543 - 1552, 1557 - 1574, 1487 Record Set
SAMH 0090.10 Kerckebouck" (later: "Rekenbouck"). Register van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters, 1543 - 1552, 1557 - 1574, 1566 - 1567 Record Set
SAMH 0090.10 Kerckebouck" (later: "Rekenbouck"). Register van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters, 1543 - 1552, 1557 - 1574, 1566 - 1567 Record Set
SAMH 0090.100 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Akte van panding betreffende een huis in de Keizerstraat, 1423 Record Set
SAMH 0090.101 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Akte van panding betreffende een huis in Honscoop (Turfmarkt), 1429 Record Set
SAMH 0090.102 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Akte waarbij een overeenkomst wordt getroffen aangaande een transport van een hofstede buiten de Tiendewegspoort, 1430 Record Set
SAMH 0090.103 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Vidimus van de bovengenoemde akte, afgegeven door schepenen van Gouda, 1450 Record Set
SAMH 0090.104 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Akte van panding betreffende een hofstede buiten de Tiendewegspoort, 1432 Record Set
SAMH 0090.105 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Rentebrief op een huis in Stolwijk, 1438 Record Set
SAMH 0090.106 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Akte van panding betreffende een huis en molen in de Stoofsteeg, 1442 Record Set
SAMH 0090.107 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Akte van panding betreffende een huis op de Oosthaven, 1465 Record Set
SAMH 0090.108 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Akte van schepenen van Haarlem, waaruit blijkt, dat Jan Dirksz en zijn vrouw elkander een huis op de Volresgracht (te Haarlem?) vermaken, 1482 Record Set
SAMH 0090.109 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Akte vermoedelijk betrekking hebbende op het oude kerkhof buiten de stad. 1496 Record Set
SAMH 0090.11 Kerckebouck" (later: "Rekenbouck"). Register van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters, 1543 - 1552, 1557 - 1574, 1568 - 1569 Record Set
SAMH 0090.11 Kerckebouck" (later: "Rekenbouck"). Register van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters, 1543 - 1552, 1557 - 1574, 1568 - 1569 Record Set
SAMH 0090.110 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Losrentebrief op een huis in Nieuwerkerk a/d IJssel, 1509 Record Set
SAMH 0090.111 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Transportakte van een rente ten name van het klooster van S. Katrijn te Utrecht op een huis aan de Tiendeweg, 1521. Met akte van volmacht ten name van een van de broeders van dit convent, 1520 Record Set
SAMH 0090.112 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Vidimus, afgegeven door schout en gezworenen van het land van Stein, betreffende de verkoop van een land in genoemd ambacht gelegen, 1529 Record Set
SAMH 0090.113 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Fragment van een rentebrief, 1531 Record Set
SAMH 0090.114 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Akte waarbij een land in Bloemendaal belast wordt met een rente van één pond tot het doen van twee missen, 1536 Record Set
SAMH 0090.115 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Losrentebrief op een huis in Waddinxveen, 1547 Record Set
SAMH 0090.116 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Koopakte van een huis op de Kleiweg, 1561 Record Set
SAMH 0090.117 Stukken waarvan het verband met een van de vier archieven (rubrieken 1 t/m 4) niet is gebleken, Afschrift van het testament onder inv.nr. 23 vermeld Record Set
SAMH 0090.12 Kerckebouck" (later: "Rekenbouck"). Register van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters, 1543 - 1552, 1557 - 1574, 1570 - 1572 Record Set
SAMH 0090.12 Kerckebouck" (later: "Rekenbouck"). Register van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters, 1543 - 1552, 1557 - 1574, 1570 - 1572 Record Set

Commentaar

No comment yet! Be the first to add one!

Ik stem ermee in dat mijn bijdragen beschikbaar wordt gemaakt onder een CC BY-SA licentie.