wijkindeling-CBS-WGS84.geojson

DataDownload

Naam

nl wijkindeling-CBS-WGS84.geojson

Omschrijving

Wijkindeling Gouda geoJSON (WGS84, EPSG:4326)

De project van het bronbestand (in RD) via volgende commando geconverteerd:
ogr2ogr wijkindeling-CBS-WGS84.geojson -f GeoJSON -t_srs EPSG:4326 -s_srs EPSG:28992 wijkindeling-CBS-RD.geojson

Coderingsformaat

application/geo+json

Publicatiedatum

21 december 2021

Inhoudsgrootte

60 775

Gebruiksinformatie

Identifier

Gelinkte objecten

Objectenmet "Distributies:wijkindeling-CBS-WGS84.geojson"
Titel Klasse
downloadWijkindeling Gouda (CBS) Dataset

Commentaar

No comment yet! Be the first to add one!

Ik stem ermee in dat mijn bijdragen beschikbaar wordt gemaakt onder een CC BY-SA licentie.