SAMH 0082 Archief van de choleracommissie van Gouda, 1832-1853

Record Set

Naam

nl SAMH 0082 Archief van de choleracommissie van Gouda, 1832-1853

Nummer toegang

0082

Naam toegang

nl Archief van de choleracommissie van Gouda

Begindatum

1832

Einddatum

1853

Houder (heeft of heeft gehad)

Collecties
Archieftoegangen

Gelinkte objecten

Objectenmet "Onderdeel van:SAMH 0082 Archief van de choleracommissie van Gouda, 1832-1853"
Titel Klasse
SAMH 0082.1 a Algemeen, Klapper op de notulen Record Set
SAMH 0082.1 Algemeen, Notulen, 26 maart 1832 - 15 april 1834 Record Set
SAMH 0082.10 Verpleging, Register van verpleegden in het cholerahospitaal, 9 augustus - 22 oktober 1832, 19 juli - 21 augustus 1833, 10 november - 30 december 1848 en 13 juni - 16 augustus 1849 Record Set
SAMH 0082.11 Verpleging, Formulier voor het dagelijks rapport inzake de choleralijders, behandeld in het jaar 1832 Record Set
SAMH 0082.12 Oprichting, Uittreksel uit het verbaal van het verhandelde in de vergadering van burgemeester an wethouders inzake de oprichting van een nieuwe choleracommissie, 8 september 1848. Met brief van de gouverneur van Zuid-Holland aan burgemeester en wethouders, 22 augustus 1848, met begeleidende nota Record Set
SAMH 0082.13 Algemeen, Notulen, 19 september 1848 - 24 november 1853 Record Set
SAMH 0082.14 Algemeen, Ingekomen stukken, 29 september 1848 - 23 december 1853 Record Set
SAMH 0082.15 Verpleging, Opnameformulieren van patienten, 10 november 1848 - 19 oktober 1854 Record Set
SAMH 0082.16 Financieel beheer, Register van door de tresorier van het cholerahospitaal gedane betalingen ten behoeve van het hospitaal, 12 november 1848 - 8 september 1849 Record Set
SAMH 0082.17 Materieel, Proces-verbaal van aanbesteding van de levering van een aantal goederen voor het cholerahospitaal, 13 november 1848. Met twee verklaringen van leveranciers Record Set
SAMH 0082.18 Verpleging, Machtigingen, verstrekt door de secretaris van de commissie, om patiënten met de zogenoemde choleramand te doen vervoeren, 14 juli -.26 augustus 1849 Record Set
SAMH 0082.19 Materieel, Inventarissen van goederen, welke zich bevonden in het cholerahospitaal, daarnaar waren overgebracht of daaruit weer waren teruggekomen, 8 september 1849 - 22 september 1853 en z.d Record Set
SAMH 0082.2 Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven, Rekening van inkomsten en uitgaven van de financiële commissie, 2 juli 1832 - 1 maart 1834 Record Set
SAMH 0082.20 Oprichting, Uittreksel uit het verbaal van het verhandelde in de vergadering van burgemeester en wethouders inzake de oprichting van een nieuwe choleracommissie, 14 september 1853. Met brief van burgemeester en wethouders aan A.G. van Iterson, waarbij deze tot lid van de commissie wordt benoemd, 16 september 1853 Record Set
SAMH 0082.21 Financieel beheer, Register van door de directeur van het cholerahospitaal gedane betalingen ten behoeve van het hospitaal, 23 september - 3 december 1854 Record Set
SAMH 0082.3 Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven, Kwitanties en nota's over het jaar 1832 Record Set
SAMH 0082.4 Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven, Kwitanties en nota's over het jaar 1833 Record Set
SAMH 0082.5 Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven, Staten van de goederen, aangekocht ten dienste van het cholerahospitaal, 29 juli - 19 november 1833 Record Set
SAMH 0082.6 Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven, Door de hospitaalmeeester opgemaakte staten omtrent aanschaffingen en tractementen van het personeel, 2 augustus - 17 november 1832 Record Set
SAMH 0082.7 Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven, Uitgaaf-. en verschotrekening, 2 juli 1832 - december 1833 Record Set
SAMH 0082.8 Personeel en materieel, Register van tractementen van de suppoosten, verbonden aan het cholerahospitaal, en van leveranciers en van door hen aan het hospitaal gedane leveranties, 2 augustus 1832 - 14 augustus 1833 Record Set
SAMH 0082.9 Personeel en materieel, Register van ontvangen goederen ten behoeve van het cholerahospitaal, 7 augustus 1832 - 14 augustus 1833 Record Set

Commentaar

No comment yet! Be the first to add one!

Ik stem ermee in dat mijn bijdragen beschikbaar wordt gemaakt onder een CC BY-SA licentie.