Rijksmonument 517595 - Hek, Kapel(F1), Achter de Kerk 1

Gebouw

Aanvullend type

Naam

nl Rijksmonument 517595 - Hek, Kapel(F1), Achter de Kerk 1

Omschrijving

Inleiding

Achter het koor van de St. Janskerk werd in 1934 de Van der Vorm-KAPEL in Neo-gothische stijl gebouwd, onderdeel van het complex Raoul Wallenbergplantsoen. Het doel van de bouw was het bewaren van de gebrandschilderde ramen uit het voormalige klooster der Augustijner kanunniken te Gouda. Deze glazen uit 1581 waren oorspronkelijk bestemd voor het klooster in het Land van Stein. Nadat dit klooster door brand verwoest was kwamen de glazen naar Gouda. De schenker van de glazen was Dirk Cornelisz. Reinegom. De Van der Vorm-kapel is geschonken door Van der Vorm in nagedachtenis aan zijn moeder.

N.B. De kapel ontleent zijn cultuurhistorische waarde met name aan de 16de-eeuwse glazen. Deze glazen dienen in het kader van een actualisering van het rijksregister nader beschreven te worden.


Omschrijving

De kapel is opgetrokken vanuit een langgerekte achthoekige plattegrond en is via een rechthoekig tussenlid, dat over een grachtje heen is gebouwd, verbonden aan het koor van de St. Jan. Dit tussenlid is over een grachtje gebouwd.De kapel wordt overkapt door een met leien in maasdekking gedekt achtzijdig schilddak; het tussenlid onder een lager geplaatst leien schilddak met de nokhoogte iets onder de dakrand van de kapel; in het langsschild bevindt zich een hoog opgetrokken gemetselde schoorsteen. Het geheel is opgetrokken uit handvorm baksteen in kruisverband op een tufstenen plint. Op de hoeken zijn - ter hoogte van de spitsbogen van de vensters - zandstenen blokken verwerkt. De gevels worden door trapsgewijs verspringende lijsten afgesloten. De zeven, meerdelige spitsboogvensters hebben zandstenen profileringen (in drie verschillende vormen van traceringen) en een zandstenen sluitsteen in de spits. De lekdorpels bestaan uit baksteen.

Het tussenlid is door middel van een bakstenen boogoverspanning bestaande uit een aantal rollagen over het water gebouwd. Het heeft aan de zuidzijde een langgerekte, horizontale vensterstrip. De vaste, houten ramen bevatten glas-in-lood. Aan de noordzijde bevindt zich - tussen tussenlid en koor - een aparte, risalerende entreepartij. Deze entree bestaat uit een halsgevel-gelijkende gevel met zandstenen dekplaten, een hardstenen stoep, een houten deur en een reliëf met een portret van de stichter boven de deur. Karakteristiek in het interieur zijn de houten gewelven met steekkapjes, die afgesloten worden met gesneden hoofdjes. In de ramen bevindt zich gebrandschilderd glas in lood.


Waardering

De kapel is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde.

De kapel heeft cultuurhistorische waarde vanwege de cultuur-historische relatie met de Sint Jan en de glazen.

De kapel heeft architectuur-historische waarde als representatief voorbeeld voor een bouwstijl- en tijd en vanwege het materiaalgebruik en de detaillering.

Het complex heeft stedebouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende situering en de functionele en ruimtelijke samenhang van kapel met de kerk en de overige omringende bebouwing.

De kapel is van belang vanwege de hoge mate van gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, met name de Goudse glazen.

Kadastraal perceel

Functie

Hek
Kapel(F1)

Monumentenregister RCE

Rijksmonumentnummer

517595

Registratiedatum

25 november 2021

Geometrie

Collecties
Rijksmonumenten