Goudse kaarten, plattegronden en stadsgezichten

Collectie

Objecten

Geavanceerd zoeken
 • Gouda (17e-18e eeuw)

  Famille d'Arenberg. Cartes et plans nr. 1606
 • Gouda (1830)

  Kartografische documenten en technische tekeningen
 • Gouda C in één blad. Gemeenteplan (1928 )

  Kadastrale kaart van het gebied van sectie C, 1928 maart. Begrensd door: - Wijdstraat - Hoogstraat - Kleiweg - Blekerssingel (-sgracht) - Fluwelensingel (-gracht) - IJssel - Haven.
 • Gouda Hollandiae opp. Ad Isa: sam amnem, quo Gouda fluuius, à quo urbs nomen habet, euoluitur, situm.

  Zie ook P325N198
 • Gouda vanaf de overzijde van de IJssel (1613 )

  Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1613 te Arnhem door Jan Jansz. in Description de touts les Pays-Bas, autrement appellez, La Germanie Inferieure, ..., Ludovico Guicciardini.
 • Gouda voor de omwalling (1270)

 • Gouda, elegantiss. Hollandiae opp. ad isalam amnem, ubi Goudam flu. à quo oppidum nomen habet, absorbet

  KAN IV-2/1, p. 955 [1588]; KAN IV-1, p. 145-147, 149-150 (14)
 • Goude in Holland (1625)

  De stad, gezien vanaf de overzijde van de Holl. IJssel, op de achtergrond. Op de voorgrond rechts een jongeling gekroond met de krans van de deugd, naast hem de tijd met de zeis.
 • Grondtekening der Stad Gouda

  Dans le coin supérieur gauche: "Vereen. Nederl. V. D. p. 185". Exemplaire s. 5.550 rogné, disparition du titre courant Cotes VDM: "Hollande Mérid. n°29" (ms.); "Hollande Mérid. n°29 bis" (ms.)
 • Grondtekening der stad Gouda (1744 - na 1780)

  Linksboven het wapen van Gouda, de titel en een schaalstok: 50 Rynl. Roeden. Linksonder een legenda 1-11. Rechtsboven een legenda A en a-z. Linksboven gemerkt: Vereen. Nederl. V. D. p. 185.
 • Gudo = Gaude (ca. 1725)

  Gezicht op de stad vanuit het Z.W., boven links en rechts engeltjes, die de legenda dragen. Onder de prent latijnse en duitse tekst van 10 regels gescheiden door het stadswapen; Uit een reeks stadsgezichten, te Augsburg door de gebroeders Leopold omstreeks 1740 uitgegeven
 • Hollandiae oppidum Gouda, accuratissimé ad vivum delineatum, et aeri incisum

  1 plan : ill., arm., légende (1-32) ; 23,5 x 31,5 cm
 • Hollandiae oppidum Gouda, accuratissimé ad vivum delineatum, et aeri incisum (1612 - 1648)

  Plattegrond in vogelvluchtperspectief. Linksboven de titelcartouche. Rechtsboven de legenda 1-32 en links daarvan het wapen van Gouda. Rechtsonder genummerd: 47.
 • Kaart van de binnenstad (1583)

  Interieur, kaart van de binnenstad uit 1583
 • Kaart van de rivier de Hollandsche Ijssel van Gouda tot IJsselmonde : in drie bladen (1859/1860)

  op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder directie van den Hoofd-Inspecteur van den Waterstaat L.J.A. van der Kun ; opgemeten en vervaardigd door de landmeters bij de Algemeene dienst van den Waterstaat E. Olivier Dz. En J. Leijds. - [Delft : Algemeene Dienst van den Waterstaat, 1859-1860] (Delft : Topographisch Bureau en Drukkerij van het Departement van Oorlog). – 1 kaartserie in 3 bladen, in kleur : lithografie ; diverse formaten.
 • Kaart van Gouda (ca. 1630)

  Deze ruw geschetste kaart is gemaakt door Balthasar Florisz. van Berckenrode. Althans, dat moeten we aannemen. Nergens staat duidelijk genoteerd dat Van Berckenrode de maker is van deze kaart. De Nederlandse cartograaf is met name bekend van zijn plattegrond van Amsterdam die hij rond 1630 heeft gemaakt. Hij heeft ook meegewerkt aan het boek 'Theatrum sive Hollandiae Comitatus et Urbium nova descriptio', een boek waarin ook een kaart van Gouda is opgenomen. Balthasar Florisz. van Berckenrode leefde van 1591 tot 1645 en kwam uit een landmeters- en cartografenfamilie. Zijn vader is ook cartograaf van beroep en Balthasar Florisz. heeft tot 1616 voor hem gewerkt. De familie Van Berckenrode is een belangrijke familie in de Nederlanden en verkeert in de kringen rond Prins Maurits. Cartografie speelt in die tijd een belangrijke rol in het openbaar bestuur. Het is een belangrijk instrument om voor bevelhebbers om hun strategie te bepalen in tijden van oorlog.
 • Kaart van Gouda (1649)

  GOVDA
 • Kaart van Gouda binnen de singels (ca. 1585)

  Op deze kaart is het stadsplan van Gouda te zien uit de atlas van Braun en Hogenberg uit 1585. Het is een kostbare bron, omdat het de oudst gedrukte plattegrond van Gouda is. De plattegrond is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op gegevens die Pieter Dircxzoon Crabeth aangeleverd heeft. Pieter Dircxzoon is de vader van de wereldberoemde glazeniers Dirk en Wouter Crabeth, de makers van de Goudse Glazen in de Sint Janskerk. Opvallend aan deze kaart is allereerst het toegevoegde lijstje van belangrijke gebouwen: de kloosters en de godshuizen, de Vis- en Turfmarkt, de gasthuizen, het Oude Mannenhuis en enkele poorten. Een ander opvallend aspect is de weergave van de natuurlijke omgeving van Gouda. Zo zie je bijvoorbeeld dieren afgebeeld in de weilanden rond Gouda en er liggen enkele scheepjes bij de haven. Het in kaart brengen van de omringende wereld past bij de Renaissance, de periode waarin deze kaart is gemaakt. De Renaissance staat namelijk voor een herbezinning op oude waarden.
 • Kaart van Gouda en haar omgeving (na 1625)

  Plattegrond van Gouda geplakt op het wegenpatroon in de directe omgeving, zoals: Moordrechtse Kerklaan, Moordrechtse Tiendeweg, Moordrechtse Veenweg, de Uitweg, de Winterdijk, Kleiweg, Tiendeweg, Willenseweg, Platteweg, (Groene) Ree. Ook enkele waterwegen staan genoemd, zoals: Reeuwijkse Wetering en 't Weegje. De plattegrond is na 1625, de auteur is onbekend.
 • Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland (1623-1630)

  Deze atlas factice, ook wel samengesteld kaartboek genoemd, bevat drie kaarten van de hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland en Schieland van Floris Balthasars. De kaarten werden oorspronkelijk apart gemaakt in opdracht van de besturen van de verschillende hoogheemraadschappen Vanaf 1609 hebben Floris Balthasars en zijn zoon Balthasar Florisz. als landmeters en plaatsnijders zowel de kartering als het graveren van de kaarten ter hand genomen. De kaarten van Delfland en Schieland verschenen in 1611 in druk, respectievelijk in 9 en 13 kaartbladen. De kaart van Rijnland verscheen in de jaren 1614-1615 in 20 kaartbladen. Een aantal kaartbladen werd later bijgewerkt, deels met de hand, waardoor de atlas gedateerd kan worden tussen 1623 en 1630.