Datasets

Collectie

Objecten

Geavanceerd zoeken
 • download

  Breedte panden Gouda 1617

  Index op Quoyer van de langte ende breete van de straten voor de huysen
 • download

  Combinatie perceelnummers met verpondingsregister Gouda

  Combinatie van kadastrale perceelnummers uit 1832 met Verpondingsnummers uit het verpondingsregister 1875 en de plaatselijke aanduiding uit het verpondingsregister. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Combinatie verponding- en hofstedegeldnummers Gouda

  Combinatie van alle Verpondingnummers met de bijbehorende plaatselijke aanduidingen en de Hofstedegeldnummers. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Export NT 1756 (Verponding 1772)

  export 20191030_export_NT1756_verponding_1772.xls door CB aan EK
 • download

  Gegepositioneerde Goudse Beelden

  Via Vele Panden (https://www.goudatijdmachine.nl/velepanden/afbeeldingen-geo-positioneren/) hebben vrijwilligers foto's uit de beeldbank van samh.nl gegeopositioneerd. Betreft alleen die foto's de als publiek domein zijn gemarkeerd.
 • download

  Geometrie Straten Gouda

  Geometrische informatie (geojson, wgs84) van de Goudse straten.
 • download

  Gouda Tijdmachine IIIF manifesten

  Lijst met URI's van beschikbare IIIF manifesten van afbeeldingen (foto's, kaarten, ...) via Pictor.
 • download

  Gouda Tijdmachine Linked Open Data 💡

  Volkstellinggegevens Gouda gekoppeld aan straten, wijken, plaatsen en aktes op samh.nl. Kadastrale perceel (geo) informatie Gouda.
 • download

  Gouda Tijdmachine Web Map Service

  De volgende layers zijn beschikbaar via het WMS endpoint: - Goudse minuutplannen (1832) raster - Goudse minuutplannen compleet (1832) - Goudse bruggen (GTM) - Goudse buurten (BAG) - Goudse foto's (GTM) - Goudse gebouwen (GTM) - Goudse gevelstenen (Gevelstenen.net) - Goudse kadastrale secties (PerceelLoep) - Goudse molens (MolenDatabase) - Goudse historische naamborden (GTM) - Goudse panden (GTM) - Goudse percelen 1832 (GTM) - Goudse percelen (GTM) - Goudse sluizen (GTM) - Goudse straten (GTM) - Goudse verpondingen (GTM) - Goudse waterlopen (GTM) - Goudse wijken 1811 (GTM) - Goudse wijken 1875 (GTM) - Goudse wijken (BAG) - Goudse wijken (CBS)
 • download

  Goudse straten als LOD

  Informatie over de Goudse straten in linked data formaat. Deze bevat ook links naar de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Wikidata en bevat geometrische informatie (wgs84).
 • download

  Matthijs - bijlagen op de eigendomsoverdrachten

  De eerste door vrijwilligers van de Gouda Tijdmachine ingevoerde bron uit het repertorium van Matthijs en gecontroleerd in de vier ingeboden delen van de Goudse Bijlagen op de eigendomsoverdrachten.
 • download

  Panden Gouda 1830

  De panden zoals die door het kadaster op de kadastrale kaart van 1832 zijn ingetekend. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Percelen (OAT) Gouda 1832

  De kadastrale percelen met hun nummer zoals besloten in 1832. Administratieve gegevens afkomstig uit de Oorsponkelijke Aanwijzende Tafels van Gouda. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Reconstructie Burgerlijke Stand Gouda

  Via burgerLinker vervaardigde dataset op basis van akten van de Burgerlijke Stand van Gouda.
 • download

  Straatnamen Gouda 1830

  Bestand met straatnamen die in 1830 op de kadastrale kaart zijn genoteerd. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Verpondingsregister Gouda

  Index op de leggers van de generale contributie in de verponding of 50e penning over de huizen, tuinen, erven en andere onroerende goederen in Gouda. Buitenkwartieren (0001.1885) en 1e t/m 4e kwarlier en buitenkwartieren (0001.1886).
 • download

  Volkstellingregister Gouda 1830

  Een index op het volkstellingregister van Gouda uit 1830, door Ed van Rossum.
 • download

  Volkstellingregister Gouda 1840

  Een index op het volkstellingregister van Gouda uit 1830, door Ed van Rossum.
 • download

  Wijkindeling Gouda (CBS)

  De wijkindeling van Gouda, in RD (EPSG:28992), zoals ook gehanteerd door het CBS.
 • download

  Wijkindeling Gouda 1811

  Binnenstad van Gouda ingedeeld in wijkletters ingevoerd vanaf 1850. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).