Data » Combinatie verponding- en hofstedegeldnummers

Een tijdmachine die de bebouwing van de historische binnenstad van Gouda onderzoekt, digitaal vastlegt en prachtig weergeeft.

Combinatie van alle Verpondingnummers met de bijbehorende plaatselijke aanduidingen en de Hofstedegeldnummers.

Naar de dataset