Over dit project

Gouda heeft een rijke historie en is tot ver in de negentiende eeuw qua omvang vrijwel hetzelfde gebleven binnen de huidige singels. Het streekarchief beheert diverse bronnen over de eigendoms- en bouwhistorie van de percelen en panden in de stad. Daarnaast zijn er bronnen die ons informeren over de bewoners van de huizen, er zijn kaarten, bouwtekeningen en foto’s. Al die verschillende bronnen vertellen een verhaal over een locatie in de stad.

Het project Gouda Tijdmachine wil uit de enorme hoeveelheid informatie de ontwikkeling van de stad volledig reconstrueren. Alle informatie over gebouwen, wegen, water, bedrijven en bewoning moet in kaart worden gebracht.

Een van de doelen is de bovengenoemde bronnen verbinden aan hun huidige locatie. Maar er zijn wel wat moeilijkheden. Huidige adressen bestaan nog niet heel lang en hebben in het verleden een andere aanduiding; de straatnaam was anders of werd anders geschreven, het huisnummer is aangepast, er is sprake van een wijknummer in de bron, of de locatie bestaat niet meer. 

De verschillende bronnen moeten aan elkaar gekoppeld worden: welk huis had een voorouder in bezit, wat was het adres, hoe zag het huis er uit, welk beroep had hij/zij, met wie was hij/zij getrouwd? Of omgekeerd alle historische gegevens van een locatie op de kaart vinden en zo het verhaal van de plek naar boven halen. Het stelt onderzoekers in staat om meer ingewikkelde vragen met behulp van de digitale bronnen te beantwoorden, zoals bijvoorbeeld hoe was de welvaart verdeeld in de stad, waar woonden de welgestelden en waar de arbeiders?

Het diepere doel is te achterhalen welke factoren een invloed gehad hebben op de ontstaansgeschiedenis van de stad. Wanneer werd welke straat aangelegd. Hoe voltrok de zich de bouw van de woningen, hoe werden de woningen gebruikt en wat is de invloed van het vervangen van houten huizen door huizen in steen?

Tekening van de Dijkspoort, 28-10-1672. Bron: beeldbank Streekarchief Midden-Holland, inventarisnummer 0440. 71615

Hoe gaan we te werk?

Digitaal is het toverwoord, alle te gebruiken bronnen moeten digitaal beschikbaar zijn of gemaakt worden. Bronnen worden digitaal gemaakt met behulp van vrijwilligers. De originele bron wordt gedigitaliseerd en een aantal gegevens uit de bron wordt handmatig opgenomen in een digitaal bestand. Of bronnen worden online door vrijwilligers onderhanden genomen via Vele Panden.

Daarnaast worden alle historische locatie gegevens: straatnamen, wijknummers en kadastrale nummers, verpondingsnummers standaardiseren en verbinden aan locatie punten op de kaart. Hieruit volgt een digitale kaart met gekoppelde bronnen die getoond wordt met een viewer die gebruiksvriendelijk is voor onderzoekers en belangstellenden van het Goudse verleden op locatie.

Uiteindelijk moet alle data, veelal gebaseerd op historische publicaties, middels linked open data beschikbaar komen. 

Wie ondersteunen ons project?

De Gouda Tijdmachine is een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland. Die Goude is organisatorisch bij het project betrokken. Streekarchief Midden-Holland stelt haar bronnen en indexen beschikbaar voor het project en stuurt de vrijwilligers aan die op haar locatie in de Chocoladefabriek werken met de originele bronnen.