Lab » WAAG

Binnen het project Smart CitySDK (City Service Development Kit) werkte Waag samen met de Universiteit Tilburg, de Gemeente Amsterdam en de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer aan het openen en toepassen van data in de domeinen Participatie, Mobiliteit en Toerisme.
Op basis van de gegevens van de BAG wordt hiermee een visualitatie mogelijk die de weergeeft hoe oud gebouwen in een stad zijn.

Terug naar de Lab pagina.