Gouda Tijdmachine Ontologie

Metadata

IRI
https://www.goudatijdmachine.nl/def#
Title

Gouda Tijdmachine Ontologie

Publisher
Gouda Tijdmachine https://n2t.net/ark:/60537/by6gvD
Creator
Bob Coret Orcid logo of Gouda Tijdmachine
Date Created

2021-11-25

Date Modified

2022-11-01

License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Preferred Namespace Prefix

gtm

Description

De Gouda Tijdmachine ontologie beschrijft de klasses en eigenschappen die gebruikt worden binnen de Gouda Tijdmachine.

Classes

Gevelsteen c

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Gevelsteen
Description

Eenstenen plaat of blok met een inscriptie en vaak een emblematische voorstelling in reliëf die de voorgevel van een gebouw siert. De gevelsteen verleent het gebouw een eigen, herkenbare identiteit.

In Domain Of

Historisch naambord c

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#HistorischNaambord
In Domain Of

Hofstedegeld c

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Hofstedegeld
Description

Steden in het middeleeuwse Holland ontstonden vaak op grond die het eigendom was van een stadsheer, de graaf of één van zijn leenmannen. Om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen, gaf de stadsheer zijn grond uit in kleine percelen tegen een eeuwigdurende erfcijns, het hofstedengeld. Het ging daarbij om een klein bedragje, dat in de loop van de eeuwen ook niet werd aangepast. Hofstedengelden zijn daarom uitstekende gidsfossielen, die veel informatie verschaffen over de stedebouwkundige ontwikkelingen van historische stadskernen. Van de hofstedengelden werd administratie bijgehouden.

In Domain Of

Pand c

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Pand
Description

Een gebouw waar je in kunt en dat je af kan sluiten.

In Domain Of

Perceel c

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Perceel
Description

Een stuk grond waarvan de grenzen zijn gemeten en staan geregistreerd.

In Domain Of

Plaatselijke aanduiding c

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#PlaatselijkeAanduiding
In Domain Of

Sectie c

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Sectie
Description

Een onderdeel van een kadastrale gemeente. Een kadastrale sectie wordt aangeduid met één of twee hoofdletters. De kadastrale sectie is een onderdeel van de kadastrale aanduiding.

In Domain Of

Straat c

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Straat
Description

De wegverharding tussen de huizen in een bewoonde plaats.

In Domain Of

Verponding c

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Verponding
Description

De verponding was een vorm van grondbelasting, die tussen de 17e eeuw en 19e eeuw in Nederland werd geheven. Op 1 oktober 1832 werd de verponding opgevolgd door de invoering van de grondbelasting die op het kadaster was gebaseerd. De gegevens die nodig waren om de hoeveelheid te betalen verponding voor een bepaalde eigenaar van onroerend goed uit te rekenen, werden opgetekend in zogenaamde verpondingskohieren. De kohieren waren gebaseerd op maatboeken.

In Domain Of

Q79007 c

IRI http://www.wikidata.org/entity/Q79007
Equivalentclass gtm:Straat c

Q41176 c

IRI http://www.wikidata.org/entity/Q41176
Equivalentclass gtm:Pand c

Q446013 c

IRI http://www.wikidata.org/entity/Q446013
Equivalentclass gtm:Gemaal c

Q12280 c

IRI http://www.wikidata.org/entity/Q12280
Equivalentclass gtm:Brug c

Object Properties

Kadastraal perceel op

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#kadastraalPerceel
Domain gtm:Verponding c

Straatnaam op

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#straatNaam
Description

De naam waaronder de straat bekend is.

Domain

Verpondingsnummer op

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#verpondingsNummer
Description

Nummer van de verponding op een pand.

Domain

Wijk op

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#wijk
Description
Domain gtm:PlaatselijkeAanduiding c

Absorbed op

IRI http://rdf.histograph.io/absorbed
Domain gtm:Straat c

Absorbed by op

IRI http://rdf.histograph.io/absorbedBy
Domain gtm:Straat c

Ligt in op

IRI http://rdf.histograph.io/liesIn
Domain

Mentions op

IRI https://schema.org/mentions
Description

Indicates that the CreativeWork contains a reference to, but is not necessarily about a concept.

Domain
Range xsd:anyURI

Datatype Properties

Huisnummer dp

IRI https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/def/ceo#huisnummer
Description

De property huisnummer wordt gebruikt om aan te geven het huisnummer, huisletter en huisnummer toevoeging van een cultuurhistorisch object.

Domain gtm:PlaatselijkeAanduiding c

Kadastrale gemeentecode dp

IRI https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/def/ceo#kadastraleGemeentecode
Description

De property kadastraleGemeentecode is een registergegeven binnen de class Rijksmonument.

Domain gtm:Sectie c

Source dp

IRI http://purl.org/dc/terms/source
Description

A related resource from which the described resource is derived.

Domain gtm:Gevelsteen c

WKT serialization dp

IRI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT
Description

De WKT serialisatie van de geometrie (gebruik Alt-G voor de vlak bewerker).

Domain
Range geo:wktLiteral

Adres dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#adres
Description

Straatnaam en huisnummer

Domain

Gebouw categorie dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#gebouwCategorie
Domain gtm:Gebouw c

Kadastraal nummer dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#kadastraalNummer
Domain gtm:Perceel c

Kadastrale aanduiding dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#kadastraleAanduiding
Description

Aanduiding waaronder een perceel bekend is.

Domain gtm:Perceel c

Kadastrale sectie dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#kadastraleSectie
Domain gtm:Perceel c

Molenaandrijving dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#molenAandrijving
Domain gtm:Molen c

Functie molen dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#molenFunctie
Domain gtm:Molen c

Type molen dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#molenType
Domain gtm:Molen c

Perceelsoort dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#perceelSoort
Description

Typering van het perceel.

Domain gtm:Perceel c

Sectie dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#sectie
Domain gtm:Sectie c

Status dp

IRI https://www.goudatijdmachine.nl/def#status
Domain

Same as dp

IRI http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
Description

The property that determines that two given individuals are equal.

Domain
Range xsd:anyURI

Description dp

IRI https://schema.org/description
Description

A description of the item.

Domain

Identifier dp

IRI https://schema.org/identifier
Description

The identifier property represents any kind of identifier for any kind of [[Thing]], such as ISBNs, GTIN codes, UUIDs etc. Schema.org provides dedicated properties for representing many of these, either as textual strings or as URL (URI) links. See background notes for more details.

Domain

Subject of dp

IRI https://schema.org/subjectOf
Description

A CreativeWork or Event about this Thing.

Domain
Range xsd:anyURI

Temporal coverage dp

IRI https://schema.org/temporalCoverage
Description

The temporalCoverage of a CreativeWork indicates the period that the content applies to, i.e. that it describes, either as a DateTime or as a textual string indicating a time period in ISO 8601 time interval format. In the case of a Dataset it will typically indicate the relevant time period in a precise notation (e.g. for a 2011 census dataset, the year 2011 would be written "2011/2012"). Other forms of content e.g. ScholarlyArticle, Book, TVSeries or TVEpisode may indicate their temporalCoverage in broader terms - textually or via well-known URL. Written works such as books may sometimes have precise temporal coverage too, e.g. a work set in 1939 - 1945 can be indicated in ISO 8601 interval format format via "1939/1945". Open-ended date ranges can be written with ".." in place of the end date. For example, "2015-11/.." indicates a range beginning in November 2015 and with no specified final date. This is tentative and might be updated in future when ISO 8601 is officially updated.

Domain

Bouwjaar dp

IRI https://schema.org/yearBuilt
Description

Het jaar waarin het pand is gebouwd.

Domain gtm:Pand c

Has earliest begin timestamp dp

IRI http://semanticweb.cs.vu.nl/2009/11/sem/hasEarliestBeginTimeStamp
Description

Has earliest begin timestamp is used to indicate the earliest possible starting time of an uncertain time interval.

Domain

Has latest end timestamp dp

IRI http://semanticweb.cs.vu.nl/2009/11/sem/hasLatestEndTimeStamp
Description

Has latest end timestamp is used to indicate the latest possible ending time of an uncertain time interval.

Domain

Alternative label dp

IRI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel
Description

The range of skos:altLabel is the class of RDF plain literals.

Domain

Prefered label dp

IRI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel
Description

A resource has no more than one value of skos:prefLabel per language tag, and no more than one value of skos:prefLabel without language tag.

Domain

Namespaces

ceo
https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/def/ceo#
dcterms
http://purl.org/dc/terms/
geo
http://www.opengis.net/ont/geosparql#
gtm
https://www.goudatijdmachine.nl/def#
hg
http://rdf.histograph.io/
o
http://omeka.org/s/vocabs/o#
owl
http://www.w3.org/2002/07/owl#
rdf
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rico
https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#
schema
https://schema.org/
sem
http://semanticweb.cs.vu.nl/2009/11/sem/
skos
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
vann
http://purl.org/vocab/vann/
xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Legend

c Classes
op Object Properties
dp Datatype Properties

made by p y LODE 3.0.4

Table of Contents