Datasets

Onderstaande datasets zijn beschikbaar om te downloaden en te hergebruiken onder een Creative Commons 0 licentie.

Maak je er gebruik van, we horen het graag!

 • download

  Verpondingsregister

  Index op de leggers van de generale contributie in de verponding of 50e penning over de huizen, tuinen, erven en andere onroerende goederen in Gouda. Buitenkwartieren (0001.1885) en 1e t/m 4e kwarlier en buitenkwartieren (0001.1886).
 • download

  Breedte Goudse panden 1617

  Index op Quoyer van de langte ende breete van de straten voor de huysen
 • download

  Volkstellingregister Gouda 1840

  Een index op het volkstellingregister van Gouda uit 1830, door Ed van Rossum.
 • download

  Reconstructie BS Gouda

  Via burgerLinker vervaardigde dataset op basis van akten van de Burgerlijke Stand van Gouda.
 • download

  Straten Gouda

  Referentiebestand Straten van de Gouda Tijdmachine
 • download

  Wijkindeling Gouda CBS

  De wijkindeling van Gouda, in RD (EPSG:28992), zoals ook gehanteerd door het CBS.
 • download

  Gouda Tijdmachine Linked Open Data

  Volkstelling gegevens Gouda gekoppeld aan straten, wijken, plaatsen en aktes op samh.nl. Kadastrale perceel (geo) informatie Gouda.
 • download

  Volkstellingregister Gouda 1830

  Een index op het volkstellingregister van Gouda uit 1830, door Ed van Rossum.
 • download

  Combinatie verponding- en hofstedegeldnummers Gouda

  Combinatie van alle Verpondingnummers met de bijbehorende plaatselijke aanduidingen en de Hofstedegeldnummers. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Wijkindeling Gouda 1811

  Binnenstad van Gouda ingedeeld in wijkletters ingevoerd vanaf 1850. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Panden Gouda 1830

  De panden zoals die door het kadaster op de kadastrale kaart van 1832 zijn ingetekend. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Percelen (OAT) Gouda 1832

  De kadastrale percelen met hun nummer zoals besloten in 1832. Administratieve gegevens afkomstig uit de Oorsponkelijke Aanwijzende Tafels van Gouda. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Wijkindeling Gouda 1875

  Binnenstad van Gouda ingedeeld in wijkletters ingevoerd vanaf 1811 gebruikt tot 1850. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Straatnamen Gouda 1830

  Bestand met straatnamen die in 1830 op de kadastrale kaart zijn genoteerd. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
 • download

  Combinatie perceelnummers met verpondingsregister Gouda

  Combinatie van kadastrale perceelnummers uit 1832 met Verpondingsnummers uit het verpondingsregister 1875 en de plaatselijke aanduiding uit het verpondingsregister. Gebruikte coördinaten referentiesysteem is WGS 84 (EPSG:4326).
Blader door alle datasets

Data catalogus

De data catalogus is ook bereikbaar via de URL https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog

Via content-negotiation kan de data catalogus ook in andere machine-leesbare representaties gedownload worden waarbij de data voldoet aan NDE's Requirements for datasets:

curl -H "Accept: text/turtle" https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog
curl -H "Accept: application/n-triples" https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog
curl -H "Accept: application/ld+json" https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog
curl -H "Accept: application/rdf+xml" https://www.goudatijdmachine.nl/.well-known/datacatalog

Wanneer content-negotiation niet beschikbaar is aan de client-zijde, dan kunnen ook directe adressen voor de Turtle, N-triples, JSON-LD en RDF/XML bestanden gebruikt worden.